pob Categori

ceisiadau

Hafan>ceisiadau

Stroller Babanod

Amser: 2021-07-07 Trawiadau: 7

Defnyddir y ffabrig rhwyll yn helaeth mewn cynhyrchion babanod a phlant, fel strollers babanod, cludwyr babanod, cribs, seddi diogelwch babanod, cerddwyr babanod ac ati. Mae'r ffabrig rhwyll yn feddal, yn hyblyg, yn gadarn, yn wydn ac yn gallu anadlu, na fydd yn gwneud i fabanod a phlant deimlo'n stwff, yn boeth neu'n anghyfforddus. Mae Gang Hang yn haen un cyflenwr o ffabrig rhwyll ar gyfer GOODBABY, y diwydiant cynhyrchion ifanc gwydn byd-eang enwog.


Gofal Babi2Gofal Babi1


Ceisiadau am Ffabrigau Rhwyll wedi'u Gwau
Defnyddir ffabrigau rhwyll yn fras at ddibenion amrywiol. Mae'r diwydiannau canlynol yn dibynnu ar ffabrigau rhwyll:

Hamdden
Defnyddir ffabrigau rhwyll i greu cynhyrchion ar gyfer gweithgareddau fel chwaraeon, gwersylla, hela a physgota, a mwy. Mae enghreifftiau o gynhyrchion a diwydiannau sy'n ymgorffori'r deunydd hwn yn cynnwys:
● Efelychydd golff / sgriniau effaith a rhwydi
● Dyframaethu
● Pebyll a chyflenwadau gwersylla
● Rhwydi a hidlwyr pwll / sba
Rhwydo chwaraeon amddiffynnol (pêl fas, hoci, lacrosse, golff)

Diogelwch Galwedigaethol
Mae gan ffabrigau rhwyll polyester a neilon gymwysiadau eang ar gyfer offer diogelwch. Mae enghreifftiau o offer diogelwch wedi'u gwneud o ffabrigau rhwyll yn cynnwys:
● Baneri diogelwch
● festiau diogelwch amlwg
● Dillad diogelwch sy'n gwrthsefyll torri

Awyrenneg, Modurol, Morol
Mae cerbydau awyr, tir a dŵr i gyd yn dibynnu ar ffabrigau rhwyll at ystod o ddibenion. Mae angen deunydd a all wrthsefyll lleithder, gwres, golau haul, halen neu gemegau ar gyfer llawer o'r cymwysiadau hyn. Mae ffabrigau rhwyll polyester a neilon i'w cael mewn offer fel:
● Pocedi llenyddiaeth wedi'u gosod ar seddi
● Cefnogaeth sedd / swbstradau
● Harneisiau diogelwch
● Rhwydi cargo
● Tarps
● Llenni hedfan

Gofal Iechyd
Mae'r priodweddau gwrthficrobaidd cynhenid ​​yn rhai o ffabrigau polyester yn hwyluso'r defnydd o ffabrigau rhwyll mewn sbectrwm eang o gynhyrchion meddygol. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys:
● Systemau slingiau / lifftiau cleifion
● Llenni rhwyll
● Rhwyll cynnal bagiau IV
● Braces orthopedig
Mae gan Gang Hang hefyd orffeniadau ymlid dŵr perchnogol ar gael ar gyfer offer meddygol a fydd yn dod i gysylltiad â chroen agored y claf.

Hidlo a Swbstradau
Mae'r ffabrigau hyn yn aml yn ddefnyddiol wrth brosesau lamineiddio a gorchuddio. Mae Gang Hang yn cynnig ffabrigau sydd wedi'u cynllunio'n benodol at y diben hwn yn amrywio rhwng 1.5 - 15 owns fesul iard sgwâr. Mewn gwythien debyg, rydym yn cynnig ystod lawn o hidlwyr sgrin.

Diwydiannol
Mae'r term “diwydiannol” yn cynnwys cynhyrchion ffabrig rhwyll a ddefnyddir mewn cymwysiadau sy'n amrywio o gludiant i lanhau. Ymhlith yr enghreifftiau mae:
● Mopiau a gwasgfeydd
● Tarps
● Bagiau
● Llewys cwndid
● Hidlo diwydiannol

Ffabrigau Rhwyll o Ansawdd o Gang Hang
Mae Gang Hang wedi bod yn darparu ffabrigau rhwyll wedi'u gwau cryfder diwydiannol am fwy nag 20 mlynedd. Rydym yn cefnogi diwydiannau sy'n amrywio o weithgynhyrchu i nwyddau chwaraeon a phopeth rhyngddynt. Os na fydd un o'n ffabrigau stoc yn gweithio i chi, byddwn yn falch o ymchwilio a dylunio rhwyll yn benodol ar gyfer eich cais.
I gael mwy o wybodaeth am ein ffabrigau rhwyll neu ein galluoedd, cysylltwch â ni.

Blaenorol:

Nesaf: